Barcelona dimecres,   24 d'abril de 2024   Actualitzat a les   14:30 (CET)  - EDICIÓ CATALUNYA -

Avís Legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil Teatralnet Digital Media S.L., CIF: B-65665309, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.

L´ usuari garanteix l´ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.teatral.net i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Teatralnet Digital Media S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Teatralnet Digital Media S.L. o a tercers.

Teatralnet Digital Media S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet d’ Teatralnet Digital Media S.L.

Amb els límits establerts a la llei, Teatralnet Digital Media S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet d’ Teatralnet Digital Media S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d´ Internet d’ Teatralnet Digital Media S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’ Teatralnet Digital Media S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ Teatralnet Digital Media S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que Teatralnet Digital Media S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ Teatralnet Digital Media S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en RAMBLA CANALETES, 115 - 08001 BARCELONA, o be, enviar un correu electrònic a lopd@teatral.net

Per poder accedir a “registra’t/login” l’ usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d’ usuari i clau d’ accés que haurà d’ introduir a la Web.

Teatralnet Digital Media S.L. no es fa responsable del mal us de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’ usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l’ accés com a usuari, impedint l’ us indegut o accés per part de tercers.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que Teatralnet Digital Media S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Teatralnet Digital Media S.L., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic lopd@teatral.net , manifestant la seva voluntat.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els d'enviament de notícies, opinions o pàgines obertes al lector) que l’Teatralnet Digital Media S.L., ofereix en el seu web i a no emprar-los per incórrer en activitats il.lícites o contràries a la bona fe ia l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il•legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, provocar danys en els sistemes físics i lògics d’ Teatralnet Digital Media S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.

L’Teatralnet Digital Media S.L., no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’ Teatralnet Digital Media S.L., de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de l’Teatralnet Digital Media S.L..


PROPIETAT INTEL•LECTUAL


Els continguts proporcionats per Teatralnet Digital Media S.L. estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva d’ Teatralnet Digital Media S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´ adquisició d´ un producte o servei. Teatralnet Digital Media S.L. no confereix a l´ adquirent cap dret d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el Teatralnet Digital Media S.L. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel•lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a Teatralnet Digital Media S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

Teatralnet Digital Media S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, Teatralnet Digital Media S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s´ ha de confiar en ella como si ho fos. Teatralnet Digital Media S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

Teatralnet Digital Media S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´ usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas Teatralnet Digital Media S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l´ ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

Teatralnet Digital Media S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´ usuari. Teatralnet Digital Media S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´ accés, o de l´ intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web d’ Teatralnet Digital Media S.L. com a l´ accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l´ ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l´ última vegada que l´ usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l´ usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d´ accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L´ usuari té la opció d´ impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, Teatralnet Digital Media S.L. no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.


PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL•LECTUAL


Aquesta web és propietat d’ Teatralnet Digital Media S.L. Els drets de Propietat Intel•lectual i d´ explotació i reproducció d´ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’ Teatralnet Digital Media S.L., són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per Teatralnet Digital Media S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´ Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ Teatralnet Digital Media S.L. l´ ús que l´ usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’ Teatralnet Digital Media S.L.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.


CONDICIONS GENERALS DE VENDA


1. OFERTA: els productes ofertats a la Botiga de Teatralnet i els nostres catàlegs, estan subjectes a disponibilitat segons existències.

2. PREUS: els preus de venda del la Botiga de Teatralnet no inclouen l’IVA i estan expressats en euros. En els preus de venda estan inclosos els diferents cànons i taxes als que poguessin estar subjectes els productes. Teatralnet Digital Media, S.L. es reserva el dret de modificar els preus en cas de fluctuacions en el mercat o error tipogràfic.

3. TRANSPORT: els productes ofertats s’envien a través de correu postal convencional. Les despeses de correu, inclouren el franqueig, l’embalatge, i la resta de despeses inherents a l’esmentat servei. Us recordem l’obligació legal del destinatari (Artículo 366 - Códi de Comerç), de verificar la mercaderia un cop lliurada, i en cas de vicis visibles realitzar la reclamació dins del termini corresponent d’un dia des de la recepció de l’objecte, contactant amb Teatralnet Digital Media, S.L. (no seran vàlides les reclamacions realitzades amb posterioritat). Teatralnet Digital Media, S.L. no es fa càrrec del muntatge ni instal·lació de cap dels articles que se subministren.

4. TERMINIS DE LLIURAMENT: el termini de lliurament en la península és d’una setmana, a partir del moment de realització de la comanda. Alguns artícles pesats o voluminosos precisen d’una manipulació especial i el seu lliurament podria demorar-se respecte al termini normal de lliurament. En aquest sentit, els retards que poguessin produir-se no donaran lloc a cap indemnització per la nostra part.

5. GARANTIES: Garantía de producte: tots els nostres productes tindran una garantia de 2 anys a partir de la data de la factura. Hi ha productes, degudament identificats en el web, que tenen un termini de garantia superior a dos anys. La garantia no cobreix els desperfectes ocasionats per l’ús inadecuat o el desgast normal dels productes.

6. DEVOLUCIÓ DE MATERIAL: l’acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda, i les especials de cada operació mercantil. Totes les despeses derivades de la devolució de material aniran per compte del client, podent realitzar-se únicament la devolució dins dels terminis legalment establers: 7 díes naturales següents a l’adquisició del producte per canvi o devolució i 24 hores per a danys en el transport. No s’acceptaran mercaderies retornades directament pel client: en qualsevol dels casos, Teatralnet Digital Media, S.L. s’encarregarà d’organitzar la devolució a través d’unes pautes marcades a la botiga. En qualsevol dels casos, Teatralnet Digital Media, S.L. es reserva en totes les devolucions el dret deno reemborsar l’import de la mercaderia si no es compleixen les condicions de devolució exposades en les nostres Condicions Generals de Venda.

7. RESPONSABILITAT: Teatralnet Digital Media, S.L. no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se d’una inadequada utilització dels seus productes. L’única obligació de Teatralnet Digital Media, S.L. consistirà en reposar al comprador la quantitat de producte que es comprovi defectuós, no essent responsable de les lessions, pèrdues o danys provocats per l’ús dels mateixos. Els fabricants dels productes comercialitzats per Teatralnet Digital Media, S.L. es reserven el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense previ avís.

8. PAGAMENT: el pagament s’entén al comptat i sense descomptes, tret de les indicacions expresses en la pròpia factura. En el cas de en el cas d’utilitzar el sistema de pagament per transferència, la comanda no es tramitarà fins que Teatralnet Digital Media, S.L. no comprovi que el pagament ha estat ingressat en el compte estipulat a tal efecte. Les despeses derivades d’una eventual acció judicial aniran a càrrec del deutor. el pagament amb targeta de crèdit s’efectuarà a través de la plataforma segura XXXXXXX, acceptant el client els termes i condicions implícits (per a més informació xxxx.com) En cumpliment de la legislació vigent les dades de la seva targeta s’esborraran automàticament una vegada s’hagi efectuat el càrrec per l’import de la comanda tret que el client indiqui expressament una subscripció regular de pagament.

9. RESERVA DE DOMINI: mentre no s’hagi pagat totalment la factura corresopnent, els productes seguiran essent propietat de Teatralnet Digital Media, S.L. amb tots els drets.

10. LITIGIS: les divergències que pugessin suscitar-se seran tractades a través dels tribunals de Barcelona, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur.

Teatralnet és una revista independent fundada l'any 1997 controlada per Teatralnet Digital Media S.L.